• Stock Code: HK 01616 Starrise Media | 简体中文 | 繁體中文 | ENG
 • Position:Home / VIDEOS

  VIDEOS
 • The Family in That City

  Genre: Realistic drama
  Director: Shao Jinghui
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Ma Yuan, Tong Lei and Sa Rina
  Release Date: Unfixed

 • The Adoption

  Type: Urban Emotional Drama
  Scriptwriter: Li Wa/Li Ni
  Director: Li Ni
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Anita Yuen, Myolie Wu, Ding Haifeng, Pu Cunxin

 • Goodbye to Time

  Type: Youth Nostalgic Film
  Scriptwriter: Xue Xianjian
  Director: Xue Xianjian
  Producer: Zhang Bo
  Starring: Du Weihan
  Release Date: In June, 2017

 • Li Lei and Han Meimei

  Genre: Film
  Type: Youth Nostalgic Film
  Scriptwriter: Yang Yongchun, Xiao Li, Chen Lin
  Director: Yang Yongchun
  Producer: Chen Yongning
  Starring: Zhang Zifeng, Zhang Yijie, Li Jiacheng
  Release Date: In June, 2017

 • Care and Fear

  Genre: Film
  Type: Surreal Comedy Film
  Scriptwriter: Li Yuhe
  Director: Li Yuhe
  Producer: Lu Yang
  Starring: Gao Ye, Chen Xixu, Ren Suxi
  Release Date: In May, 2017

 • Goddess From The Future

  Genre: Web Drama
  Type: Sci-fi Comedy Drama
  Scriptwriter: Yu Ren
  Director: Chen Pengyu
  Producer: He Han
  Starring: Liu Yichang, Xiao Yan
  Release Date: Unfixed

 • Silent Care for Life

  Silent Care for Life
  Type: Romance and Ethical Drama
  Scriptwriter: Ma Lianlun
  Director: Lu Tao
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Ding Haifeng, Zuo Ling, Xu Wei, Luo Fangxu, Zong Ping
  Release Date: In May, 2008

 • Yichang Defense

  Type: Drama of Anti-Japanese War
  Scriptwriter: You Jia
  Director: Qi Xing
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Xu Jia, Tong Lei, Lui Leung Wai, Hou Yong, Chan Siu Chun, Xu Yuanyuan
  Release Date: In September, 2016

 • The Great Eastern Battlefield

  Type: War and Historical Drama
  Scriptwriter: Liu Xing
  Director: Lu Qi
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Huang Haibing, Ma Xiaowei, Lo Ka Leung, Ding Haifeng, Yu Fei Hung, Yuen Wing Yi, Ying Choi Yi, Liu Xuan, Ye Xuan, Zhang Luyi

 • The Legend of a Hong’an General

  Type: Historical and War Drama of the Modern Chinese Revolution
  Scriptwriter: Zhu Sujin
  Director: Lu Qi
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Zhao Wenzhuo, Li Xinru, Liu Mingyang, Zhou Hang, Li Chengyuan, Liu Dekai
  Release Date: In November, 2014

 • The Wild Duck 2

  Type: Family and Emotional Drama
  Scriptwriter: Tian Yougang
  Director: Li Xiaoping
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Cao Xiwen, Zhang Tong, Zuo Ling, Xu Wei, Hei Mei, Jiang Fangting, Li Xinmin, Yuan Zihao
  Release Date: In April, 2014

 • Oath in Blood

  Type: Military Legend Drama during the Period of the Republic of China
  Scriptwriter: Hu Xiaohui
  Director: Lu Qi
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Du Ruoxi, Zhao Hongfei, Xuan Lu, Yan Yikuan, Jing Lingxiao, Wu Jingjing, Zhou Hang
  Release Date: In September, 2013

 • Flower in the War

  Type: Historical Drama of the Communist Party of China
  Scriptwriter: Lin Heping
  Director: Shao Jinghui
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Cao Xiwen, Ling Xiaosu, Fu Chengpeng, Li Yu, Qian Fang, Wang Wei
  Release Date: In August, 2012

 • Master Lin in Seoul

  Type: Modern Urban Emotional Drama
  Scriptwriter: Tian Yougang
  Director: Yu Chun
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Lin Yongjian, Zhang Ruixi, Song Dandan, Wu Xiubo, Xu Dongdong, Ning Danlin, Zhang Jianing, Li Qi
  Release Date: In February, 2012

 • The Wild Duck

  Type: Old-time Urban Emotional Drama
  Scriptwriter: Tian Yougang
  Director: Li Xiaoping
  Producer: Meng Fanyao
  Starring: Cao Xiwen, Zhang Tong, Li Ying, Yuan Shanshan, Guo Dongwen, Wang Ning
  Release Date: In January, 2011