• Stock Code: HK 01616 Starrise Media | 简体中文 | 繁體中文 | ENG
 • Position:Home / FILMS & TV DRAMAS > Films&TV Dramas Produced by Starrise Pictures

  Films&TV Dramas Produced by Starrise Pictures
 • Care and Fear

  Starring: Gao Ye, Chen Xixu, Ren Suxi
  Director: Li Yuhe Scriptwriter: Li Yuhe
  Film/Surreal Comedy Film

  Details >
 • Us and Them

  Starring: Jing Bairan, Zhou Dongyu and Tian Zhuangzhuang
  Director: Rene Liu Scriptwriter: Yuan Yuan, He Xinming, Pan Yu, An Wei and Rene Liu

  Details >
 • Hello My Dog

  Starring: Hao Lei, Liu Shuailiang, Han Yanbo, Fei Kuishan, Da Li, A Runa, Yang Ziyi and Liu Hui
  Director: Guo Dalei

  Details >
 • The Heavenly Emperor 1

  Starring: Li Xinze, Zhang Yuenan and Chen Meilin
  Director: Zhang Kai Scriptwriter: Zhang Kai

  Details >
 • The Heavenly Emperor 2

  Starring: Li Xinze, Zhang Yuenan and Chen Meilin
  Director: Zhang Kai Scriptwriter: Zhang Kai

  Details >
 • The Heavenly Emperor 3

  Starring: Tao Siyuan, Zhao Yiyang and Zhang Yue
  Director: Zhang Kai Scriptwriter: Zhang Kai

  Details >
 • The Heavenly Emperor 4

  Starring: Tao Siyuan, Zhao Yiyang and Zhang Yue
  Director: Zhang Kai Scriptwriter: Zhang Kai

  Details >
 • Goddess From The Future

  Starring: Liu Yichang, Xiao Yan
  Director: Chen Pengyu Scriptwriter: Yu Ren Producer: He Han
  Web Drama/Sci-fi Comedy Drama

  Details >
 • The Unforgettable Years

  Starring: Li Zefeng, Shi Yufei, Chen Weidong, Wu Xiaoyu, Zhang Doudou, Xu Shaoze, Hong Yao
  Director: Liu Yun Producer: He Han
  Television drama series

  Details >
 • Love @ You

  Starring: Zhai Zimo, Fu Man
  Director: Hua Jianan Producer: Hua Jianan Scriptwriter: Hua Jianan
  Comedy Film

  Details >
 • Goodbye to Time

  Starring: Du Weihan
  Director: Xue Xianjian Producer: Zhang Bo
  Youth Nostalgic Film

  Details >
 • A-Test: The Love Adventure

  Starring: Xue Zhiqian, Yu Xiaotong, Hai Lu
  Director: Ma Liwen Scriptwriter: Zuo Xiaoquan
  Film/Romance Film

  Details >
 • Li Lei and Han Meimei

  Starring: Zhang Zifeng, Zhang Yijie, Li Jiacheng
  Director: Yang Yongchun Scriptwriter: Yang Yongchun, Xiao Li, Chen Lin
  Film/Youth Nostalgic Film

  Details >